PPID bij paarden

PPID is de correcte naam voor de ziekte van Cushing bij paarden. De afkorting staat voor Pituary Pars Intermedia Dysfunction. Bij deze aandoening is een deel van de hypofyse ontregeld en hierdoor wordt de hormoonhuishouding van het paard ontregeld. Dit kan leiden tot allerlei klachten, zoals hoefbevangenheid.
Vroegtijdige diagnose van PPID helpt om ziekteverschijnselen, zoals hoefbevangenheid en slecht verharen of een verminderde weerstand te voorkomen. De juiste behandeling, voeding en medicatie zorgt ervoor dat je paard weer fit en vrolijk kan leven.
De diagnose kan onder meer gesteld worden met behulp van bloedonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid ACTH in het bloed, een hormoon wat verhoogd bij paarden met PPID.

In de periode van 1 september t/m 31 oktober 2020 is er wederom een korting op
dit bloedonderzoek.

Wilt u graag dit bloedonderzoek uit laten voeren, of verdenkt u uw paard van PPID, neem dan contact met ons op.

Op de volgende pagina vind u meer informatie en een duidelijke film over de ziekte PPID.
https://horse-care.nl/gezondheid/ppid/

Huidmaden-ziekte (myasis)

Huidmaden-ziekte (myasis)

Inmiddels zitten we alweer midden in het seizoen van de huidmaden-ziekte (myasis) bij schapen en alpaca’s, (deze ziekte kan ook voorkomen bij dieren met een verwaarloosde wond). De blauwgroene bromvlieg Lucilla sericata is hier de veroorzaker van. Deze vlieg kan in zijn leven, dat gemiddeld een maand duurt, 1000 – 3000 eitjes leggen. In een “gunstig maden-jaar” betekent dit dat één vlieg miljoenen nakomelingen krijgt.

Volwassen vrouwtjes-vliegen leggen de eieren op willekeurige plekken in de wol van een schaap/lam. Hier kunnen ze binnen enkele uren tot dagen uitkomen. De uitgekomen maden of larven zitten dan in hun eerste fase. In deze fase hebben ze een hoge vochtigheidsgraad nodig en bewegen ze over de huid. Beschadiging van de huid kan optreden doordat de maden eiwitsplitsende enzymen achterlaten die de huid irriteren. Wanneer de maden één of twee keer verveld zijn, krijgen ze mondhaken waarmee ze de huid verder beschadigen.

Binnen 4 uur is de 1e beschadiging van de huid al zichtbaar en binnen 48 uur ontstaan er zelfs al gaten in de huid. Bij een ernstig verwaarloosde maden besmetting kan een dier binnen 5 dagen sterven.

De huidmaden-ziekte is een zeer pijnlijke huidaandoening. De 1e symptomen van een besmetting bestaan uit jeuk en schuren. De dieren willen minder eten, worden sloom en gaan snel achteruit. De wol wordt op de aangedane plekken vochtig en verkleurt wat geel/bruinig. Het nadeel hiervan is dat er weer meer maden-vliegen en andere vliegen worden aangetrokken die de situatie kunnen verergeren.

Wanneer u een dier verdenkt van de huidmaden-ziekte kunt u de volgende stappen doorlopen:

  1. Bekijk het dier nauwkeurig
  2. Knip de vieze wol nauwkeurig weg en maak het rondom de aangedane plek kaal
  3. Verwijder de maden
  4. Behandel het dier met een anti-maden middel, zoals Neocidol
  5. Behandel het dier in overleg/na consultatie van een dierenarts voor secundaire huidinfecties.

Uiteraard is preventie van de huidmaden-ziekte een belangrijke maatregel om deze pijnlijke huidaandoening te voorkomen. Preventief kunt u de dieren tijdig scheren, dit voorkomt dat de vliegen eitjes kunnen leggen in de wol. Daarnaast kun u de schapen preventief behandelen met anti-maden middelen zoals CLIK of Neocidol. Deze middelen hebben een wisselende werkingsduur van 6 – 16 weken.

Gelukkig heeft niet elk bedrijf last van de huidmaden-ziekte. Mocht u meer willen weten over hoe u de huidmaden-ziekte op uw bedrijf het beste kan aanpakken of voorkomen, neem dan gerust contact op met een van onze dierenartsen.