Blauwtong

Helaas is de ziekte Blauwtong Nederland binnengekomen en zijn er al vele dieren en bedrijven getroffen door het virus verderop in het land. De eerste dieren met verschijnselen van blauwtong zijn recent ook in Zeeland gemeld. Blauwtong is een meldplichtige ziekte en daarom horen wij ook graag als u een verdenking heeft. Er is in Nederland een vaccin tegen blauwtong, alleen is deze helaas niet werkzaam tegen het serotype wat nu rondgaat.  Dit serotype verloopt vrij mild bij melkvee, maar schapen kunnen helaas ernstig ziek worden. Ook geiten, kameelachtigen (alpaca’s bijvoorbeeld) en hertachtigen kunnen ziek worden. Preventie richt zich op het voorkomen van muggen/knutten steken, hoe moeilijk dit ook is. Hierbij valt te denken aan het opstallen tijdens de schemering en muggenbestrijding.
In eerste instantie richt de behandeling zich op het toedienen van ontstekingsremmers (novem/ketofen), maar er zijn uitgebreidere behandelingen mogelijk bij ernstig zieke dieren. Dan graag contact opnemen met ons. We hopen dat het allemaal mee zal vallen en dat de schade beperkt blijft! Als er vragen zijn dan horen we het graag.