Ontwormen

Ontwormen: alleen indien nodig!

Sinds 1 juli 2008 zijn ontwormingsmiddelen receptplichtig. Dit betekent dat de dierenarts u adviseert bij het ontwormen van uw paard. U koopt de ontwormingsmiddelen bij uw dierenarts of u krijgt een recept voor een bepaald ontwormingsmiddel mee. Met dit recept kunt u deze medicatie ook elders kopen.

Waarom deze maatregel?
De laatste jaren is er veel resistentie opgetreden tegen ontwormingsmiddelen. Dit wil zeggen dat bepaalde wormen niet meer afsterven bij het toedienen van bepaalde middelen. Het is dus belangrijk gericht te ontwormen (juiste middel tegen de juiste worm). Bovendien wordt een paard als slachtdier beschouwd, tenzij het in het paspoort wordt uitgesloten van de slacht. We zijn als dierenarts verantwoordelijk voor de residuen van diergeneesmiddelen in levensmiddelen, afkomstig van behandelde dieren, om zodoende de consument meer bescherming te bieden.

Hoe moet ik mijn paard ontwormen en waarmee?
Om gericht te ontwormen is het belangrijk een mestonderzoek uit te voeren (of in de winter een bloedonderzoek). Zo komen we te weten welke wormen uw paard heeft en hoeveel. Dit mestonderzoek kan individueel of per groep (een mengmonster). Bovendien is het belangrijk het paardenbedrijf goed te leren kennen. Daarom hebben we antwoord nodig op een aantal vragen:
–  Hoeveel paarden zijn er en van welke leeftijdscategorie?
–  Vanaf wanneer in het voorjaar en tot wanneer in het najaar staan de paarden op de wei?
–  Wordt de mest van de wei afgehaald?
–  Komen er soms vreemde paarden in de wei te staan waarvan de wormstatus onbekend is?
–  Wanneer zijn ze laatst ontwormd en waarmee?
–  Zijn er klinische klachten?
–  Worden de paarden intensief gehouden (veel paarden op 1 wei)?

Als we een goed beeld hebben van de wormstatus van de paarden en de infectiedruk op het bedrijf, stellen we met u een gericht en bedrijfsspecifiek plan op. We proberen zo weinig mogelijk te ontwormen maar toch een goede controle te houden over de gezondheid van uw paard(en).

Mestonderzoek
Mestonderzoek gebeurt bij ons op de praktijk. U brengt een zakje (handvol) verse (!) mest met duidelijk de naam en de leeftijd van het paard erop vermeld. Als er meerdere paarden zijn, bespreken we met u of het nuttig is een individueel of gemengd mestmonster te onderzoeken. Als u de mest ’s avonds neemt en pas de volgende dag brengt, graag gekoeld bewaren. Het resultaat krijgt u nog dezelfde dag.

Bloedonderzoek
Bloedonderzoek is nuttig in de winterperiode. Op dat moment kan een paard last hebben van de larven van de bloedworm (cyathostominae). Die larven gaan in winterslaap in de darmwand en vinden we dus niet in de mest. Bloedonderzoek kan dan uitsluitsel geven.