Bedrijfsbegeleiding en borging

Bij een groot deel van de melkveebedrijven komen wij regelmatig op het bedrijf voor bedrijfsbegeleiding. Wij streven ernaar om deze bezoeken uit te laten voeren door een ‘vaste’ dierenarts, zodat deze een aanspreekpunt/ adviseur wordt voor problemen op het bedrijf. Tijdens deze bezoeken worden er zaken besproken met betrekking tot vruchtbaarheid, uiergezondheid, klauwgezondheid, dierziektepreventie-programma’s en het jongvee. Naar wens van de veehouder kunnen de bezoeken, zes-, vier-, twee-, of zelfs wekelijks gepland worden.

Door eventuele samenwerking met een veevoeradviseur, de boekhouder of andere adviseurs, streven wij ernaar om het bedrijfsresultaat samen met de veehouder te optimaliseren.

Jaarlijks wordt op alle rundveebedrijven zowel het bedrijfsbehandelplan als bedrijfsgezondheidsplan opgesteld en geëvalueerd door een van de geborgde rundveedierenartsen. Samen met de veehouders wordt gewerkt aan een plan om ziekten te voorkomen en zodoende medicijngebruik te reduceren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van veeonline.nl.
Naast het bedrijfsgezondheidsplan, kunnen wij ook het koekompas bij u op het bedrijf uitvoeren. Al onze rundveedierenartsen zijn hiervoor bevoegd.