Q-KOORTS

Q koorts

Q-koorts is een infectie ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Coxiella burnetii.

De bacterie kan bij meerdere diersoorten voorkomen onder andere bij koeien, katten en honden. Hierbij veroorzaakt deze geen klachten, maar wel bij de zogenoemde kleine herkauwers waaronder de schapen en geiten vallen. Daarnaast is Q-koorts een zoönose, dat wil zeggen dat de aandoening van dier op mens overdraagbaar is. In het belang van de gezondheid van mens en dier heeft uw dierenarts een meldingsplicht zodra Q-koorts geconstateerd wordt.

Bij schapen en geiten kan een infectie met Q-koorts leiden tot  het voortijdig verliezen van het ongeboren jong. In de nageboorte, vruchtvliezen en het vruchtwater worden dan grote hoeveelheden van de bacterie Coxiella burnetii uitgescheiden. Verder kan deze bacterie ook uitgescheiden worden in de melk en de mest van de dieren.

Symptomen
Vaak vertonen de besmette dieren geen symptomen, soms is er een uitbraak van abortus onder de kuddedieren.

Diagnose
Door de nageboorte te onderzoeken kan er aangetoond worden of de schapen/geiten al dan geen Q-koorts hebben. Ook is bloedonderzoek een mogelijkheid om de ziekte aan te tonen.

Preventie
Bedrijven met een publieke functie zijn verplicht om jaarlijks de dieren te laten vaccineren. Je kan hierbij denken aan melkgeiten-/ melkschapenbedrijven, kinderboerderijen, schaapskooien, campings  en zorgboerderijen. Alle bedrijven met meer dan 50 melkschapen/geiten hebben een verplichting tot vaccinatie. Dit wordt gecontroleerd en zo nodig gesanctioneerd door de NVWA.