Klinische keuring

Wij kunnen voor u een klinische keuring verrichten. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een paard. U krijgt na afloop een formulier waarop we onze bevindingen vermelden en waarop ons advies staat. Een klinische keuring is altijd een momentopname, en daarom adviseren wij om, ook al is er een keuringsrapport aanwezig, het paard opnieuw te laten keuren voor aankoop.
Om een paard te keuren moet er wel een plek aanwezig zijn om het paard goed te kunnen bemonsteren. Dit moet een recht stuk met harde ondergrond zijn en een plek met een zachte ondergrond om het paard te kunnen longeren.

Wij verrichten geen röntgenologische keuringen.