Chirurgie

Wanneer uw paard een chirurgisch ingreep moet ondergaan, zullen we altijd met u overleggen of wij deze ingreep kunnen uitvoeren op de locatie waar het paard staat, of dat het beter is om u door te sturen naar een specialistische kliniek. We kijken dan naar de moeilijkheidsgraad van de ingreep, de omstandigheden en de benodigde nazorg. Operaties die bijvoorbeeld door ons kunnen worden uitgevoerd zijn het hechten van wonden, verwijderen van zwellingen, en het castreren van hengsten.