Koliek

Koliek is een pijnuiting die zich op verschillende manieren kan openbaren. Veel voorkomende verschijnselen zijn:

• Niet willen eten
• Schrapen over de vloer met de voorbenen
• Naar de buik schoppen met de achterbenen
• Naar de buik kijkenj
• Met de staart zwiepen
• Liggen/ rollen
• Afwisselend gaan staan of liggen

Paarden met koliek laten vaak meerdere van de hierboven genoemde verschijnselen zien en geven met hun gedrag duidelijk aan dat het dier zich niet prettig voelt.

Als uw paard koliek heeft, neem dan contact op met de dierenarts. Koliek is een spoedgeval!

Koliek kan worden veroorzaakt door ‘afwijkingen’ binnen het maag – darmkanaal of door niet gerelateerde maag – darm problemen. De meest voorkomende problemen binnen het maag – darmkanaal die koliek verschijnselen kunnen geven zijn:

• Gaskoliek: doordat er een overmaat aan gas wordt gevormd bijvoorbeeld door een voerverandering. Denk hierbij aan paarden die in het voorjaar na een lange tijd weer op de weide gaan.
• Krampkoliek: waarbij de darmen gedeeltelijk wat verkrampen. Dit kan zeer veel verschillende oorzaken hebben.
• Zandkoliek: dit kan voorkomen bij paarden die op kale weides staan of wanneer ze gevoerd worden van een zandbodem. Paarden krijgen dan steeds kleine beetjes zand binnen, wat zich gedeeltelijk ophoopt in het maag – darmkanaal. Dit zand kan vervolgens door zijn gewicht, verstopping van de darm of irritatie van de darmwand veroorzaken.
• Verstopping van de darm: helaas kent het maag – darmkanaal van paarden een aantal vernauwingen. Dit zijn plekken waar gemakkelijker voer kan vastlopen. Verstoppingen op deze plekken worden vaak veroorzaakt door stro, grofstengelig hooi, vlas of andere bodembedekkingen.
• Liggingsverandering van de darm: deze kunnen ontstaan doordat bij paardachtigen een heel groot gedeelte van de darmen ‘los’ ligt in de buik. De reden voor een liggingsverandering is vaak onbekend.