VACCINATIES

Voor schapen, geiten en alpaca’s zijn er verschillende vaccinaties beschikbaar.

Het bloed: Bravoxin/ Heptavac-P.
Deze enting biedt bescherming tegen de ziekte Enterotoxaemie (het bloed), een ziekte die kan zorgen voor acute sterfte bij schapen. Vaak wordt de ziekte gezien bij de lammeren van drie weken leeftijd die binnen een groep het snelst groeien, maar kan ook bij oudere dieren gezien worden. Voorafgaand zijn er vaak geen symptomen. Daarom adviseren wij om tegen deze aandoening te enten.

Daarnaast is er ook een combinatie vaccin van Het bloed/ zomerlongontsteking. Ook zomerlongontsteking kan voor acute sterfte zorgen, vaak wel voorafgaand door symptomen als hoesten, neusuitvloeiing en een pompende ademhaling.

Q-koorts: Coxevac.
Bedrijven met een publieke functie zijn verplicht om jaarlijks de dieren te laten vaccineren. Je kan hierbij denken aan melkgeiten-/ melkschapenbedrijven, kinderboerderijen, schaapskooien, campings  en zorgboerderijen. Alle bedrijven met meer dan 50 melkschapen/geiten hebben een verplichting tot vaccinatie. Dit wordt gecontroleerd en zo nodig gesanctioneerd door de NVWA. De vaccinatie dient elk jaar voor 1 augustus geregistreerd te zijn bij de LNV. Meer 0ver Q-koorts.

Rotkreupel: Footvax
Rotkreupel is een besmettelijke bacteriële aandoening die een ontsteking geeft van de tussenklauwhuid. De aandoening gaat gepaard met een typische stinkende geur en overmatige hoorngroei van de klauwen. Het geeft vaak matige tot ernstige kreupelheid bij de dieren. Vaak zijn meerdere dieren op het bedrijf aangedaan en het wordt dan ook weleens gezien als koppelprobleem. Vaak is regelmatig bekappen in combinatie met ontsmetten een goede eerste stap. Vaccineren van het koppel kan nodig zijn bij een uitgebreide besmetting.