ROTKREUPEL

Rotkreupel wordt veroorzaakt door de bacterie Dichelobacter nodosus. Het is een van de meest voorkomende oorzaken van kreupelheid bij schapen. De bacterie kan zich goed handhaven in vochtige omgevingen en vermenigvuldigt zich bij temperaturen boven de 10°C. De meeste problemen met rotkreupel worden dan ook gezien in het voor-/ najaar. Daarnaast kan slechte klauwverzorging een rol spelen bij het ontwikkelen van rotkreupel, doordat de bacterie beter aanslaat.

Rotkreupel is een besmettelijke aandoening die een ontsteking geeft van de tussenklauwhuid. De aandoening gaat gepaard met een typische stinkende geur en overmatige hoorngroei van de klauwen. Vaak zijn meerdere dieren op het bedrijf aangedaan en het wordt dan ook weleens gezien als koppelprobleem.

Symptomen
Een typisch beeld bij schapen met rotkreupel is dat ze op de knieën grazen in de wei. De mate van kreupelheid kan per dier variëren. Bij sommige dieren is er slechts een milde ontsteking van de tussenklauwhuid. Terwijl bij andere dieren er zelfs ontschoening of woekeringen in de tussenklauwspleet kunnen ontstaan. Bij chronische gevallen kan de infectie ‘naar binnen slaan’ waarbij er ontstekingen kunnen ontstaan van de gewrichten, pezen of zelfs botweefsel. Naast kreupelheid valt vaak op dat de dieren conditie verliezen doordat ze minder eten.

Diagnose
De diagnose wordt gesteld aan de hand van de verschijnselen, het klinisch beeld en de typische geur.

Preventie
Rotkreupel wordt in de meeste gevallen meegenomen door besmette dieren die worden aangevoerd. Plaats daarom nieuwe dieren altijd eerst twee weken in quarantaine. Daarnaast is het altijd verstandig om te vragen of de aangekochte dieren van een rotkreupel besmet bedrijf komen.