Laboratorium mogelijkheden

Tijdens het onderzoek van een dier(en) kan het voorkomen dat er extra informatie nodig is om een ‘waarschijnlijkheids’ diagnose te bevestigen. Er zal dan aanvullend onderzoek gedaan moeten worden. Op de praktijk kunnen wij een aantal onderzoeken zelf uitvoeren. Namelijk:

Celgetalmeting
Met behulp van een celgetalmeter van deLaval is het mogelijk om op onze praktijk het celgetal in melk te bepalen. Dit verschaft informatie over een aantal verschillende zaken, zoals:
• Welke kwartieren geïnfecteerd zijn/ een hoog celgetal hebben.
• De te kiezen droogzettherapie, met of zonder antibiotica.
• Het controleren of een dier na een antibioticum behandeling genezen is .
• Controle van het tankcelgetal.

Door gebruik te maken van de celgetalmeter kunnen wij een zeer gericht advies geven rondom de uiergezondheid van uw koppel of een individueel dier.

Bloedonderzoek
Onze bloedanalyse apparatuur kan gebruikt worden voor het bepalen van calcium en fosfaat waarden in het bloed. Een zeer waardevolle meting bij (subklinische) melkziekte en downer koeien. Hiermee kan ten eerste gekeken worden of en hoeveel calcium/ fosfaat er nog aangevuld dient te worden om de dieren weer in de benen te krijgen, maar daarnaast kan een controle op deze waarden ook bijdragen aan het verbeteren van het rantsoen van de koeien in de droogstand.
Naast het bepalen van calcium/ fosfaat waarde, kan onze bloedanalyse apparatuur ook gebruikt worden voor bloedcelbepaling. Hiermee kunnen we ontstekingen, bloedarmoede, uitdroging en andere zaken diagnosticeren en u hierover een advies geven.

Mestonderzoek
Op de praktijk kunnen wij een mestonderzoek uitvoeren voor verschillende aandoeningen. Wij gebruiken een sneltest diarree voor pasgeboren kalveren, om te bepalen welke ziekteverwekker de diarree veroorzaakt. Op deze manier kunnen wij u gericht advies geven omtrent de behandeling van de zieke kalveren en zo in de toekomst diarree problematiek te voorkomen.
Daarnaast kunnen wij de mest controleren op parasieten, op die manier kunt u gerichter gaan behandelen en wordt resistentie voor wormmiddelen beperkt. Tevens kan hiermee ook gekeken worden of de toegepaste therapie heeft gewerkt.