ZOMERLONGONSTEKING

Zomerlongonsteking is een longontsteking die wordt veroorzaakt door de bacterie Mannhaemie haemolytica en die met name gezien wordt bij de opfoklammeren, maar op alle leeftijden kan voorkomen. De bacterie is in principe een normale bewoner van de  voorste luchtwegen, maar kan in tijden van stress, hitte, slechte ventilatie of slechte huisvesting ziekte veroorzaken. Lammeren die een slechte biestvoorziening hebben gehad zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van deze ziekte.

Symptomen
Vaak worden meerdere dieren in de koppel gezien die suf zijn, een verhoogde ademhalingsfrequentie hebben en koorts hebben. Hele jonge dieren krijgen vaak een sepsis en overleven dit niet altijd. Lammeren die niet dood gaan houden vaak wel problemen met de ademhaling en hebben vaak een verminderde ontwikkeling en een groeiachterstand.

Diagnose
Naast klinische verschijnselen kan de diagnose bevestigd worden door sectie te laten verrichten op een van de overleden dieren.

Preventie
Naast een goede biestvoorziening bij de lammeren, kan er ook gevaccineerd worden tegen de aandoening. Doordat de immuniteit via de moedermelk vaak niet lang aanhoudt, wordt er geadviseerd om voor dat de leeftijd van 4 weken bereikt is de lammeren te enten en dit na 4 – 6 weken te herhalen. Wanneer u uw schapen/geiten wilt laten vaccineren tegen zomerlongontsteking kunt u contact opnemen met uw DAC- Overschelde dierenarts.